Üye Girişi

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Kişisel verileriniz, Kvkk Metni kapsamında işlenmektedir. “Kayıt Ol” butonuna basarak Üyelik Sözleşmesi’ni okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Hizmet Sözleşmesi

 

 

1-REZERVASYON KOŞULLARI VE ÜCRETLENDİRME
1.1 Müşterinin ödeyeceği bedel, müşterinin rezervasyonda seçtiği otel, konaklama, ulaşım, tur, bilet kriterlerine göre belirlenir. Müşteri, rezervasyon tutarını nakit, havale veya kredi kartı ile veya internet üzerinden sanal POS ile veya mailorder ile öder.
1.2 Uçak, vapur, tren, otobüs vb. ulaşım araçlarının hareket saatleri rezervasyonun yapıldığı tarihte geçerli olan saatlerdir. Daha sonra taşıyıcı şirketlerin yapacağı tarife değişikliklerinden Research Travel sorumlu değildir.
1.3 Rezervasyondaki uçak, vapur, tren, otobüs, vb. ulaşım araçlarının hareket yeri saat ve sefer sayıları geziden önce   turizm kontrol edilmelidir. Herhangi bir sebepten dolayı ulaşım araçlarına bağlı olarak veya olmayan sebeplerden değişiklik yapılabilir. Research Travel tur hareket detaylarını yolculara bildirmekle birlikte yolcularımızda bu detayları öğrenmekle yükümlüdür.
1.4 Tura katılan tüketicinin her türlü gezide 50cm x 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile iki valiz uçaklı seyahatlerde ise 20 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Bagajların içinde para, kıymetli evrak ve benzeri değerli ziynet eşyaları bulundurulmamalıdır. Kaybolan bagaj içindeki kıymetli eşyadan Research Travel Seyahat ve Ticaret Limited Şirketi sorumlu tutulmaz.
1.5 Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici, ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan,   turizminin ayrıca ve açıkça yazılı izin olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar.
1.6 Research Travel personelinin ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumunda kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değer ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının ½ si kaybolan eşya sahibine ödenir.
1.7  Research Travel tüketici tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından en çok gezinin bedeli kadar sorumludur.
1.8 Vize ve pasaport işlemleri tüketiciye aittir. Ancak gezi rezervasyonu esnasında, vize işlemleri takip ücreti karşılığında bu hizmetin satın alınmış ise belirtilen tarihten önce gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak Research Travele teslim edilmesi halinde ücreti mukabilinde vize işlemleri takip edilebilir. Research Travel ve anlaşmalı olduğu vize şirketleri konsolosluk ile vize alacak kişiler arasında aracı konumda olup, vize onaylanıp onaylanmaması işlemleri tamamen konsoloslukların insiyatifindedir. Research Travelin vize alınamamasından dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Vize alınması o ülkeye giriş garantisi vermediğinden, ülkeye kabul edilmeyenler açısından Research Travel'in hiçbir sorumluluğu yoktur. Ve bu sebeple herhangi bir iade veya tazminat ödemez.
1.9 Rehber ücreti, rehber olduğu belirtilen Turlarda tur bedeline dahildir.
1.10 İmzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici (ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici (ler) in Research Travel aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve Research Travelin tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde Research Travelin sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir.
1.11 Rezervasyonda belirtilen Paket Tur tarihleri arasında ya da tur başlangıcında meydana gelebilecek doğa olayları, toplumsan olaylar, uluslararası ilişkiler, teknik arızalar, grev ve protesto gibi olaylardan Research Travel sorumlu tutulamaz.
1.12 Kullanıcılar rezervasyon sonucunda yazdırılan voucher (bilet-sözleşme) ve ödeme makbuzundaki gerekli alanlarını imzalayarak 0 850 811 88 76 no lu numarayı arıyıp yollayarak rezervasyonlarını sonlandırmış olurlar. Bu işlem sonrasında kendilerine sözleşmenin   turizm tarafından onaylanmış hali faks veya elektronik posta ile gönderilecektir.
1.13 Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile   turizm kalan kopyası arasında çelişki olursa   turizm kalan kopya kayıtları esas alınacaktır.
1.14 Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde istanbul Fatih Mahkemeleri yetkilidir.

2- SÜRE ve FESİH :
2.1. Müşteri ödemesini yaptığı rezervasyonla ilgili değişiklik isteğini 15 gün önceden yazılı olarak belirtmediği sürece işbu sözleşmede yazılı konaklama şekilleri geçerlidir.
2.2. Acente gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye de bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı otel rezervasyonunu başlangıç tarihinden 14 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirip veya iptal edebilir. Müşteri bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde, rezervasyonunun iptal edilip, ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda müşterinin tazminat hakkı doğmaz. Ödeme kredi kartı ile yapıldı ise; kredi kartı komisyonu, müşteriye iade tutarından tenzil edilip kredi kartına iade edilir.
2.3. Müşteri, rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile rezervasyon tarihinin başlamasından 15 gün öncesine kadar iptal- talep etmesi halinde konaklama bedelinin %35 ‘inden az olmamak üzere acenta tarafından belirlenecek işlem ücretini, 15 günden az bir süre kala ise konaklama ücretinin tamamını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu hususta Uluslar arası NO-SHOW kurallarını taraflar kabul eder.
2.4. Müşteri, rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile rezervasyon tarihinin başlamasından 15 gün öncesine kadar DEĞİŞİKLİK  talep etmesi halinde 50 TL İşlem ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu hususta Uluslar arası NO-SHOW kurallarını taraflar kabul eder.
2.5. Charter veya tarifeli uçuşlarda ACENTE, havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 Lahey Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde uçuş saatleri ve parkur değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 24 saat önce teyit edilmesi gerekmektedir. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan ACENTE sorumlu tutulamaz. Uçak Bileti iptallerinde, Havayollarının iptal koşulları geçerlidir.
2.6. Müşteri, yaptırdığı otel rezervasyonunu, konaklama tarihinin başlamasından 15 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devir alan müşteri bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraflardan devir eden ile müteselsilen sorumludur.

3- MÜCBİR SEBEPLER :
3.1. İşbu sözleşmede belirtilen Otel rezervasyonu tarihleri arasında, başlangıcında veya öncesinde meydana gelebilecek doğa olayları, toplumsal olaylar, uluslararası ilişkiler, teknik arızalar, grev ve protesto gibi ve otelin hizmetinin eksik veya hizmet vermemesinden dolayı olaylardan doğan durumlarda acenta sorumlu tutulamaz.

4- DİĞER HÜKÜMLER
4.1 İşbu sözleşme, münhasıran otel rezervasyonuna ilişkin olup, acenta müşterinin kesin rezervasyon talebini alarak bu sözleşmeyi imzasını müteakip, öngörülen konaklama tesisi nezdinde müşterinin kesin rezervasyonunu gerçekleştirerek konaklama tesisinden rezervasyon teyidini almakla, sözleşmesel mükellefiyetini yerine getirmiş olur. Kesin rezervasyonun acenta tarafından sağlanmasından sonra, rezervasyonun gerçekleşmesinde konaklama tesisi yahut müşteriden kaynaklanacak sorunlarda, acentenin mesuliyeti yoktur.Böyle bir problemin mevcudiyetinde, müşteri, konaklamada doğacak evsaf değişiklikleri veya eksiklikleri hususunda, yalnızca konaklama tesisi işletmecisine müracaat edeceğini, acentadan herhangi bir talebi olmayacağını kabul ve taahhüt eder.
4.2. Müşteri konaklama esnasında her hangi bir durumdan dolayı şikayetçi olması halinde, hizmeti kısmen veya sonuna kadar kullanması durumunda, herhangi bir tazminat veya bedel iadesi talep etmemeyi kabul eder.
4.3 Müşteri otel rezervasyonu tarihi içerisinde, otelde aldığı hizmetten şikayetçi olursa ve ayrılmak isterse bunu bulunduğu otel ve acentaya yazılı olarak bildirmek zorundadır.Acenta, müşterinin rezervasyonu için yapmış olduğu ödemeyi otelden geri alabilir ise müşteriye iade ödemesini yapacaktır.
4.4. Acenta , rezervasyon yapmayı vaat ettiği konaklama tesisinin vasıfları ve yıldızlaması ile , konaklama tesisinde öngörülen hizmetler ile ilgili bilgiyi, konaklama tesisinin beyanına ve broşürlerine dayanarak ilan etmiş olup, konaklama tesisinin , ilan ve deklarasyonlarında yer alan evsafta ve yıldızlama standartlarında hazır bulundurulmamasından dolayı , acentanın mesuliyeti mevcut değildir. Bu mesuliyet münhasıran konaklama tesisinin mesuliyeti olup, müşteri bu standart eksikliği yahut hizmet kusurlarından dolayı münhasıran konaklama tesisine karşı talep ve tazmin hakkına sahip olduğunu kabul beyan eder. Konaklama tesisinin öngörülen standartları taşımaması veya konaklama başlayacağı tarihte bu standartlarda hizmet verebilecek durumda olmaması halinde , acenta müşteriyi aynı standartlarda , aynı civarda bir başka konaklama tesisinde konaklatmak üzere , rezervasyon yaptırmak ve konaklatmak hakkını haizdir. Müşteri böyle bir değişikliği kabullenmez ise , rezervasyon toplam bedelinin %35 inin kendisinden tenzilini kabul beyan eder.
4.5. Seyahat sigortası hizmeti satın alan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa , hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acenta bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
4.6.Müşteri bu otel rezervasyonu ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen otel hakkında her türlü bilgiyi aldıktan sonra bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını taahhüt eder ve otelde aldığı hizmet eksikliği ve ayıplı mal’dan dolayı doğacak şikayetlerinden dolayı acentayı sorumlu tutamaz.
4.7. Müşteri bu otel rezervasyonu sözleşmesini, mail order ,sanal pos ,havale veya eft, ile alarak her hangi bir sebebten dolayı imzalayamamış olsa dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog,internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu otel rezervasyonu sözleşmesini yukarıdaki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmişlerdir.
4.8. Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile acentada kalan kopyası arasında çelişki olursa acentada kalan kopya kayıtları esas alınacaktır. Taraflar arasında her türlü , e-posta, fax mesajlaşmaları kat’i delil niteliğinde sayılacak olup, şirket kayıtları esas teşkil edecektir. Taraflar bildirdikleri adreslerinin ve telefonlarının her türlü iletişim ve tebliğe yarar adresleri ve telefonları olduğunu kabul etmiş olup, bu adres ve telefonlarda herhangi bir değişikliğin diğer tarafa yazılı bildirimi yapılmadığı müddetçe , bildirilen adres ve telefonlara yapılacak her türlü tebliğ ve bildirimlerin kendilerine yapılmış olacağını kabul beyan ederler.
4.9. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümü için , taraflar TÜRSAB Tahkim Kurulunun tahkim yetkisini beraberce belirlemiş ve kabul etmiş olup, gerek tüketici sorunları hakem heyetleri gerekse tüketici mahkemeleri nezdinde müracaatta bulunulmayacağı ve evvelemirde meselenin tahkim sureti ile halli cihetine gidileceği hususunda mutabıktırlar. Tahkim kararlarına ve sair itirazların halline ilişkin açılacak dava ve icra takiplerinde Kocaeli Mahkeme ve icra müdürlükleri yetkilidir.  

 

 

 

 

ÖRNEK TUR PROGRAMIDIR !!!

Tarihlere göre uçak saatleri ve tur programı değişmektedir. Tarihinize göre güncel program bilgisini sorunuz !!

 

           

Mesafeler

 

2ASGARİ KATILIMCI SAYISI

Yeterli katılımın olmaması halinde tur başlangıç tarihinden 20 gün öncesine kadar tur iptal bilgisi katılımcıya bildirilecektir.

3. TUR BEDELİ ve ÖDEME ŞEKLİ :
     
3.1. Katılımcı tarafından satın alınan ürün/hizmetin cinsi ve türü, süresi ve satış bedeli işbu Sözleşme’de belirtildiği gibidir. İşbu Sözleşmede listelenen ve Tatil Tur internet sitesinde ilan edilen fiyatlar tüm vergiler dahil satış fiyatıdır. Tatil Tur internet sitesinde ilan edilen fiyatlar ve taahhütler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ve taahhütler ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.2. İşbu Sözleşme Tatil Tur tarafından ilgili tur bedelinin tamamının tahsil edilmesi ile kurulmuş addedilecek ve ancak Tatil Tur tarafından ilgili tur bedelinin tamamının tahsil edilmesi ile yürürlüğe girecektir.

4. KONU

4.1. İşbu Sözleşme hükümleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği düzenlemeleri doğrultusunda, ticari ve mesleki olmayan amaçla hareket eden gerçek ve tüzelkişi tüketici ve adına veya lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen katılımcı bakımından geçerlidir.

4.2. İşbu Sözleşme’nin imzalanması öncesinde aşağıdaki hususlar hakkında katılımcıya yazılı olarak bilgi verilmiştir:

              1.Yolculuğun başlangıç ve bitiş tarihi ile yeri,
              2.Kullanılan ulaşım araçlarının türü ile yolculuğun sınıfı, hareket ve dönüş tarihleri, saatleri   ve yerleri,
              3.Konaklama tarihleri de belirtilerek konaklamanın türü, yeri, nitelikleri, sınıfı ve bu sınıflandırma Türkiye’de uygulanandan farklı ise bu farklılığa ilişkin uyarı,
              4.Yemek planı,
              5.Yolculukta izlenecek güzergâh,
              6.Paket turun özelliklerine uygun olarak pasaport, vize, yaş ve sağlık şartlarına ilişkin bilgi,
              7.Paket turun düzenlenmesi için asgari bir katılımcı sayısı öngörülmüşse bu sayı ve bu sayıya ulaşılamadığı takdirde katılımcıya paket turun iptalinin bildirileceği son tarih,

              8.1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu sigorta ile varsa diğer sigortalara ilişkin bilgi,
              9.Turist rehberliği hizmetlerine ilişkin bilgi,
             10.Ara konaklamaların yapılacağı tarih ve yer ile aktarma bilgileri.
             11.Paket tur düzenleyicisi veya aracısının tur yerindeki temsilcisinin veya bir temsilcisi yoksa iletişime geçilebilecek yerel irtibat noktalarının adı, adresi ve iletişim bilgileri, yerel temsilcinin ve irtibat noktasının bulunmaması durumunda katılımcının paket tur düzenleyicisi veya aracısı ile en kısa sürede iletişim kurmasını sağlayacak bilgiler.
              12.Bilgilerin saklanmasına ilişkin bilgiler,
              13.Veri girişlerinde hataların belirlenmesi ve düzeltilmesine ilişkin bilgiler,
              14.Pasaport, vize, yaş ve sağlık şartlarına ilişkin bilgiler,
              15.Reşit olmayan kişilerin yurt dışına yolculuğu veya yurt dışında kalmaları halinde, katılımcı veya katılımcının kaldığı yerle doğrudan teması sağlayacak bilgiler.

4.3. Katılımcıya verilen ön bilgilendirme broşürü veya Sözleşme’de, bu maddede belirtilen bilgilerin değişmemiş olması halinde yolculuk öncesinde tekrar bilgilendirilme yapılmayacaktır.

4.4.Yukarıda yazılan hususlar dahil olmak üzere, paket turun içeriğine dair tüm bilgiler, (yolculuğun başlangıç ve bitiş tarihi ile yeri, kullanılan ulaşım araçları, yolculuk hareket ve dönüş saat tarih ve yerleri, konaklama türü ve nitelikleri, yemek planı, güzergah, paket tura uygun vize pasaport, yaş ve sağlık bilgileri, turun düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı ve iptal bildirimi için son tarih) Sözleşme içinde yer alan tur programı ve düzenleyicinin adı veya unvanı, MERSİS numarası, adres, siparişi verilen ürün/hizmetlere ait temel özellikler, ürün/hizmetlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri, elektronik posta bilgileri ve katılımcıların uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesi’ne veya Tüketici Hakem Heyeti’ne yapabileceklerine dair bilgi Sözleşme ile birlikte teslim edilen ön bilgilendirme broşüründe yer almaktadır.

4.5. Katılımcı, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle, söz konusu ön bilgilendirme broşürünü işbu Sözleşme’nin akdinden önce aldığını teyit etmiş olur. Katılımcı, bu Sözleşme’de belirtilen diğer katılımcılar adına da taraf olduğunu ve onları da temsil ve ilzam ettiğini, kendisine ilgili yasal mevzuat kapsamında yapılan ön bilgilendirme broşür içeriklerinden katılımcılara bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu kabul etmektedir. Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen katılımcı bundan sorumludur. Bu doğrultuda katılımcıya verilen tur programını da içeren ön bilgilendirme broşürü tüm katılımcılara verilmiş sayılır.

4.6. Tüm bu bilgilerde bir değişiklik olması halinde Tatil Tur seyahatin başlangıcından Yurtiçi Turlarda 24, Yurtdışı Turlarda ise 48 saat önce katılımcıyı bilgilendirir.

4.7. Katılımcı, kendisinin ve adlarına hareket ettiği diğer katılımcıların bilgilerinin doğru olarak verilmesi ve sözleşmeye işlenmesinden sorumludur. Kimlik ve iletişim bilgilerinin hatalı bildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek neticelerden (örneğin; havayolu cezası, vize sorunu, seyahat ile ilgili yapılması gereken bilgilendirmelerin ulaşmaması, tura katılamamaları vb.) Tatil Tur sorumlu değildir.

4.8. Katılımcı işbu Sözleşme’de belirtilen irtibat bilgilerinden kendisine ve diğer katılımcılara ulaşılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

4.9. Kişisel verileriniz; https://www.tatiltur.com/kvkk sayfasında belirtilen amaçlar doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçüde; yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına, tedarikçilerimize, hava, kara, demir ve deniz dahil ulaştırma hizmeti sunan firmalara, sigorta şirketlerine ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere diğer hizmet sağlayıcılara ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

5. GİZLİLİK

Katılımcı tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile Tatil Tur’a bildirdiği bilgiler Tatil Tur tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. Tatil Tur bu bilgileri sadece idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Katılımcının kredi kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. Ödemeler:

  6.1.1. Tur bedelinin tamamı kayıt anında ödenir. Tur bedelinin tamamının ödenmemesi halinde rezervasyon yapılmaz. Ancak herhangi bir nedenle eksik bakiyesi olmasına rağmen rezervasyon yapılması durumunda katılımcı kayıt tarihinden itibaren paket turun tüm bedelinden sorumludur. Katılımcının Sözleşme’nin iptalini talep etmesi halinde işbu sözleşmede yer alan iptal koşulları geçerli olacaktır. Tatil Tur’un taksitli satışı yoktur, satışlar peşindir. Tanıtımlarda belirtilen taksitlendirmeler Tatil Tur tarafından yapılmamakta olup, katılımcının banka kartı ile bedeli ödemesi durumunda ilgili banka tarafından aralarındaki sözleşme kapsamında yapılan taksitlendirmelerdir.

    6.1.2. Paket turlarda tur fiyatları Türk Lirası cinsinden, KDV ve sair tüm vergiler dahil olarak belirlenir. Yurtdışı turlarda satış bedeli döviz cinsinden belirlenmekle birlikte kur olarak sözleşmenin düzenlendiği ve ödemenin yapıldığı gün serbest piyasa kuru esas alınarak belirlenir.

6.2. Fiyat Değişiklikleri:

Sözleşme’de yer alan fiyat; fiyat değişikliğinin gerekçesinin ve nasıl hesaplanacağının Sözleşme’de öngörülen hareket tarihinden en az 20 gün öncesinde katılımcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşuluyla Sözleşme bedelinin yüzde beşini geçmeyecek şekilde; Sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik paket turlarda fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağandışı değişikliklerden kaynaklanması, tüm paket turlarda fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağandışı değişikliklerden kaynaklanması, fiyat değişikliğinin liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması hallerinde değiştirilebilir.

6.3. Sözleşmenin Esaslı Unsurlarında Değişiklik:

Tatil Tur paket turun başlamasından önce, katılımcıdan kaynaklanmayan nedenlerle Sözleşme içeriğinde yapılan esaslı değişiklikleri ve bunun fiyat üzerindeki etkilerini katılımcıya derhal bildirir. Sözleşme’nin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde katılımcı, bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek koşuluyla; paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından sunulan, eşit veya fiyat farkını ödemek şartıyla daha yüksek değerde başka bir paket tura katılma veya fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma veya herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme seçimlik haklarından birini kullanabilir.

Bu sebeplerden dolayı Sözleşme’den dönülmesi halinde Tatil Tur sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren katılımcının ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç 14 gün içerisinde iade eder.

6.4. Paket Turun İptali:

Tatil Tur katılımcıdan kaynaklanmayan bir sebepten dolayı paket turun başlamasından önce turu iptal etmesi halinde katılımcı, 7.3. maddede belirtilen seçimlik haklarını kullanabilir.

6.5. Sözleşmenin Eksik İfası:

   6.5.1. Katılımcı, Sözleşme’nin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksikliği Tatil Tur’a derhal bildirmek zorundadır. Tatil Tur’un paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edildiğinde, Tatil Tur paket turun devam etmesi için katılımcıya ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunar ve katılımcıya teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder.

  6.5.2. Sözleşme’den dönülmesi durumunda, paket tur düzenleyicisi veya aracısı katılımcının paket tura başladığı yere veya üzerinde anlaşılan başka bir yere ücretsiz naklini sağlamak ve zorunlu konaklama olması halinde yapılan giderleri karşılamakla yükümlüdür. Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nun zorunlu sigorta ile ilgili hükümleri saklı olmak üzere, paket tur düzenleyicisi veya aracısı Sözleşme’nin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle katılımcının uğradığı her türlü zarardan sorumludur.

6.6. Sorumluluktan Kurtulma:

Paket tur düzenleyicisi veya aracısı, Sözleşme’ye aykırılığın katılımcının kusurundan kaynaklanması, sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması, mücbir sebebin bulunması, paket tur düzenleyicisinin veya aracısı veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi, paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile katılımcıya bildirilmiş olması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu durumda paket tur düzenleyicisi veya aracısı ile o yerdeki temsilcileri, katılımcının zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.

6.7. Mücbir Sebep:

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, işbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep olarak kabul edilecektir.

6.8. Sözleşme Devri:

  6.8.1. Katılımcı, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az 7 gün önce paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak Sözleşme’yi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Sözleşme’yi devreden ve devralan, paket tur düzenleyicisi veya aracısına karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludur. Ancak bu masrafların makul olması ve her halükarda paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından katlanılan gerçek maliyeti aşmaması gerekir.

   6.8.2. Yurtdışı turlarda devredilen turlarla ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan katılımcıların vize bedelleri iade edilmez. Paket turu devralan katılımcıların ise vize sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. Vizelerinin bulunmaması, başvuru yapmış olmalarına karşın tur başlangıç tarihine kadar vize verilmemesi durumunda Tatil Tur’un herhangi bir sorumluluğu yoktur. Tur bedelinin tamamını devreden ve/veya devralandan tahsil eder. Paket turlarda sözleşme devri uçak firmalarının veya otellerin değişiklik koşullarına göre yapılabilir. Fark müşteriye yansıtılır.

6.9. İptal Şartları ve Sözleşmenin Feshi:

  6.9.1. Katılımcı, fesih talebini Tatil Tur’a kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir.

  6.9.2. Paket turun başlamasından en az 30 gün önce yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.

  6.9.3. Turun başlangıcına 30-20 gün kala yapılan iptal taleplerinde ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, tur bedelinin %50'si iade edilir.

  6.9.4. Tur başlangıcına 20 günden az kalan iptal talepleri kabul edilmez, katılımcı bu durumda, tur bedelinin tamamını Tatil Tur’a cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul eder.

  6.9.5. Promosyon ve Kampanyalı Turlarda; iptal, değişiklik ve iade yapılamaz. Gemi Turlarında iptal şartları değişkenlik göstermekte olup, tur programında belirtildiği gibidir.

  6.9.6. Bedel iadeleri, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren 14 gün içerisinde katılımcıya yapılır.

6.10. Sorumsuzluk Kaydı:

Sözleşme metninde veya müstakil herhangi bir belgede katılımcının 14 Ocak 2011 tarihli ve 29236 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) yer alan haklarını kullanmaktan feragat ettiğine dair veya paket tur düzenleyicisi veya aracısının Yönetmelik'ten kaynaklanan yükümlülüklerini sınırlayan veya ortadan kaldıran kayıtlar geçersizdir.

7. PAKET TURLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER

  7.1. Paket tur programlarında ücrete dahil tüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar dışında kalan turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. Yurtdışı turlarında ekstra tur ücretlerine ve içeriklerini gidilen şehir ve ülkelerdeki yerel acenteler belirlemekte ve önermektedir. Bu turlar ancak yeterli katılımın sağlanması halinde yapılabilecek olup, ekstra turların yapılmaması nedeniyle Tatil Tur’dan hiçbir tazminat ve/veya iade talep edilemez. Ekstra tura katılmak istemeyen katılımcılar güzergah üzerinde rehber tarafından uygun görülen yerlerde bekletilir. Ekstra tur dönüşü alınarak tura devam ederler. Katılımcılar bunu bilerek ve kabul ederek tura katılmıştır. Ekstra turların içeriği, kullanılacak araç, gezi teknesi gibi katılımcı sayısına göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca turların günleri ve saatleri, gidilecek yerlerdeki müze, ören yerlerinin açık/kapalı olma durumlarına ve hava şartlarına göre rehber tarafından değiştirilebilir. Ekstra turlar katılımcının isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Ekstra turlar yerel tedarikçi tarafından verilmekte ve ücreti de yerel acenteye verilmek üzere rehber tarafından tur sırasında tahsil edilmektedir. Bu nedenle faturasının da ödeme sırasında rehberden talep edilmesi gerekmektedir.

  7.2. Yasa gereği tüm konaklama yerlerinde nüfus cüzdanı, yurtdışı turlarda pasaport ibraz etme zorunluluğu vardır. Konaklama yerine nüfus cüzdanı veya pasaport ibraz etmeyen katılımcılar konaklama yerine alınmayacaklardır. Bu durumda konaklama yerine alınmayan Katılımcıların sorumluluğu Tatil Tur’a ait değildir. Kıbrıs turlarında T.C. nüfus cüzdanı bulundurulması zorunlu ve yeterlidir. Pasaport ile giriş yapılması durumunda daha sonra Yunanistan'a girişlerde sorun yaşandığından, T.C. nüfus cüzdanı ile giriş yapılması önerilmektedir.

  7.3. Paket turlarda geçerli olan geceleme sayısıdır. Paket turun konaklama yapılacağı ilk gece birinci gün ve birinci gece şeklinde sayılmaktadır. Ulaşım araçlarının mücbir sebeplerden veya havayolu firmasının yapacağı rötarlardan ya da saat değişikliklerinden doğan gecikmelerden kaynaklı olarak Katılımcıların gün ışığından faydalanamaması durumunda Tatil Tur’un sorumluluğu bulunmamaktadır.

  7.4. Rezervasyonu yapan ve Sözleşme’yi imzalayan katılımcı, adına rezervasyon yaptırdığı katılımcılarla birlikte Sözleşme bedelinin tamamından adına rezervasyon yaptırdığı katılımcılarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Sözleşme’nin imzalanmasından sonra işbu Sözleşme’de belirtilen iptal sürelerine uyulmadan adına rezervasyon yapılan katılımcıların iptal işlemi yapması halinde, Sözleşme’yi imzalayan katılımcı, adlarına rezervasyon yaptırdığı katılımcıların tüm tur bedelini Tatil Tur’a ödemekle yükümlüdür.

  7.5. Katılımcılara yolculukta belirli bir yer veya koltuk tahsis edilememektedir.

  7.6. Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyit edilmesi gerekmektedir. Uçağın ineceği şehre göre parkurlarda değişiklikler olabilir. İç hat bağlantı uçuşları ile paket tura dahil edilen uçuş bilgilerinin kontrolü ve sorumluluğu tüketiciye aittir. Tüketici tarafından alınan iç hat bağlantı uçuşlarında oluşacak saat ve parkur uyuşmazlıklarından Tatil Tur sorumlu değildir. Paket tura katılacak sayının yeterli olmaması durumunda 20 gün öncesinden tur iptali tüketiciye bildirilir. Turun iptali durumunda vize ücreti iade edilmez.

  7.7. Uçuş saatlerimizi firmamızdan öğrenebilirsiniz. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan Tatil Tur sorumlu tutulamaz. Tatil Tur, zorlayıcı nedenlerin bulunması halinde; tur güzergâhını içeriği aynı kalmak koşuluyla değiştirme hakkını saklı tutar. Şehir tanıtım turları şehre varış saatine göre bir sonraki gün gerçekleştirilebilir.

  7.8. Programlarda belirtilen geziler zorlayıcı nedenlerin varlığı halinde, belirtilen gün/günler dışında başka bir gün yapılabilir. Programa dahil olarak belirtilen öğle ve akşam yemeği servisleri gerekli görüldüğü durumlarda veya uçuş saatlerindeki değişiklikler nedeni ile acentenin belirlediği restoranlarda verilebilir.

  7.9. Panoramik şehir turu, şehirlerin tanıtımı için düzenlenen 2-3 saat süreli turlardır. Şehir turları ve ekstra turlar, içeriği değişmemek şartıyla farklı günlerde düzenlenebilir. Ekstra tur fiyatları, içerik ve katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir.

  7.10. Tura iştirak eden kişilerin, şahsi eşyaları, çantaları, valizleri kendi sorumluluğunda olup, unutulan/kaybolan/çalınan eşyalardan Tatil Tur sorumlu değildir. Unutulan eşyaların bulunma durumlarında Ülkeye ve/veya kişiye ulaştırılması sırasında yapılan masraflar eşya sahibine aittir.

  7.11. Tatil Tur, kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar. 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması olup, 3.yatak standart yataktan küçüktür.

  7.12. Fiyat listesinde belirtilen çocuk yatakları ancak çocuğun iki yetişkin yanında konaklaması durumunda geçerlidir.

  7.13. Otellerde sunulan kontinental kahvaltı tereyağı, reçel veya bal, ekmek, çay veya kahve ile meyve suyundan oluşmaktadır. Grup kahvaltıları ayrı bir salonda servis edilebilir.

  7.14. Fiyatlarımıza tur programında belirtilen detaylar ve havalimanı vergileri dâhildir. Gün içerisindeki kur değişimleri TL fiyatlara yansıtılmaktadır. Ödeme anındaki kurlar geçerlidir.

  7.15. Tura katılan kişilerin seyahat sırasında yanlarında Seyahat Sigortalarını bulundurmaları gerekmektedir.

  7.16. Turlar başka acente turları ile birleştirilebilir. Bu gibi durumlarda Tatil Tur misafirleri Tatil Tur sorumluluğundadır.

  7.17. 18 yaş altı reşit sayılmayan çocukların anne veya babalarından biri veya ikisi ile beraber tura katılmadığı durumlarda, tura katılım için gerekli olan muvafakatnamelerin seyahat sırasında kişilerin yanında bulundurulması zorunludur.

  7.18. Kişilerin tura katılımlarındaki sağlık sorunları, hamilelik durumu, sürekli kullanımda bulundukları ilaçlar ile ilgili raporları yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

  7.19. Sınır geçişleri araç personellerimiz ve rehberlerimiz yardımı ile yapılmaktadır.

  7.20. Tur esnasında programda bulunan tüm ülkelerde alışveriş ve harcama yapılabilmesi için, Euro bulundurmamız yeterlidir. Yerel para birimi kullanılan bölgelerde rehber para çevrilmesi konusunda yardımcı olacaktır.

  7.21. Gezi süresince rahat yürüyüş ayakkabısı veya spor ayakkabı tercih edilmelidir. Gece için yanınıza hırka vb. bir kıyafet bulundurmanızda fayda vardır.

  7.22. Yurtdışından Türkiye’ye giriş yaparken eşya ( alkol - sigara vb.) getirebilmek için en az 3 gün konaklama zorunluluğu vardır. Yurtdışından Türkiye’ye giriş yaparken free shop alışveriş limiti: Sigara: 3 karton, Alkollü İçecekler: 1 litre Alkollü içki (%22’den fazla alkol içeren alkollü içkiler, şarap ve şampanya hariç), Alkollü İçecekler: 2 litre Alkollü içki (%22’den az alkol içeren alkollü içkiler, şarap ve şampanya dahil), Parfüm: 600 ml, Makyaj veya Cilt Bakım Ürünleri: 5 adet, Çikolata ve Şekerleme: 2 kg, Kahve: 1 kg, Çay: 1 kg - Tur programında Rehberler hava ve yol şartlarına bağlı olarak, programda belirtilen her yeri göstermek şartı ile program akışında değişiklik yapabilirler.

  7.23. Tur programında isim belirtilmeden sadece kategori bilgisi verildiği ve/veya aynı destinasyon için seçenekli bulunduğu durumlarda otel(ler) gezi hareketinden 2 Gün önce Tatil Tur tarafından bildirilecektir.

  7.24. Fuar, kongre, konser, etkinlik, spor turnuvası vb. gibi dönemlerde oteller belirtilen km’lerden fazla mesafede kullanılabilir.

  7.25. 3 Kişilik odalar, otellerin müsaitliğine göre verilebilmekte olup, bu tip odalarda 3. Kişiye tahsis edilen yatak standart yataklardan küçüktür. 3 Kişilik odalar 1 büyük yatak + 1 ilave yataktan oluşmaktadır. İlave yataklar. Açma-kapama ve coach bed olarak adlandırılan yataklardan oluştukları için tur katılımcısı 3. Kişi ve/veya çocuk rezervasyonlarında odalarda yaşanabilecek sıkışıklık ve yatak tipini kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar. Çocuk indirimleri 2 yetişkin yanında kalan –yaş grubuna uyan- tek çocuk için geçerlidir.

  7.26. Tur programında dahil olan hizmetlerden otelde alınan kahvaltılar, bulunulan ülkenin kahvaltı kültürüne uygun olarak sınırlı bir menü ile sunulmakta olup gruplar için gruba tahsis edilmiş ayrı bir salonda servis edilebilir.

 7.27. Tur paketine dahil olan panoramik şehir turları, şehirlerin genel tanıtımı için düzenlenen ve araç içinden rehber anlatımıyla panoramik olarak yapılan müze, ören yeri girişlerini içermeyen en fazla 2-3 saatlik turlardır. Panoramik turlar, programda belirtilen diğer turlar da dahil olmak üzere, tura denk gelen gün ve saatte yerel otoriteler tarafından gezilmesine, girilmesine izin verilmeyen veya herhangi bir etkinlik nedeniyle kapalı yollar sebebiyle gerçekleşmediği takdirde veya hava şartları nedeniyle turun yapılması imkansız hale geldiği durumlarda bahse konu turların yapılamamasından Tatil Tur sorumlu değildir. Bazı turlar kapalı yollar veya araç girişine izin verilmeyen noktalarda imkanlar dahilinde toplu taşıma veya yaya olarak yapılabilir.

  7.28. Ekstra turlar, servis aldığımız yerel tedarikçi tarafından en az 20 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir. Yeterli sayı sağlanamadığı takdirde geziler yapılamamaktadır veya ekstra gezi yatları, içerik, kullanılacak araç katılımcı sayısına göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca turların günleri ve saatleri, gidilecek yerlerdeki müze, ören yerlerinin açık/kapalı olma durumlarına ve hava şartlarına göre rehber tarafından değiştirilebilir.

  7.29. Ekstra turlar katılımcının isteğine bağlı olup zorunlu değildir.

8. VİZE İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

 8.1. Tatil Tur’un katılımcıların pasaportlarını tetkik hakkı ve zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu konuda katılımcının beyanı esas alınır. Tatil Tur tarafından vize takip hizmeti almayan, vizesi olduğunu ve/veya yeşil pasaport sahibi olduğunu veya vize gerektirmeyen pasaportu olduğunu beyan eden ya da vizesiz bir ülkeye tur satın alan katılımcıların pasaportlarının ilgili seyahatin vize-pasaport koşullarına uygunluğunu kontrol etmeleri münhasıran kendi sorumluluğundadır. Tatil Tur’dan vize takip hizmeti almayan, vizesini kendisi alacağını belirten, vizesiz bir ülkeye tur satın alan ya da vize gerektirmeyen nitelikte pasaportu olduğunu düşünen kişilerin vize ya da pasaport eksiklikleri gibi pasaportlarından ve vizelerinden kaynaklanan sair nedenlerle seyahate katılamamalarından Tatil Tur sorumlu tutulamaz.

  - Tatil Tur, tüketici ile konsolosluk arasında aracı konumunda olup herhangi bir vize alım garantisi vermez. Konsolosluk gerekli gördüğü durumlarda vize vermeme veya red verme hakkına sahiptir. Yolcunun vize alamaması ile ilgili olarak Tatil Tur‘un hiçbir sorumluluğu yoktur. Tatil Tur sadece aracı kurum görevini üstlenmektedir. Şahsi vize başvurularında Tatil Tur’un herhangi bir yaptırımı ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Misafirlerimiz bu şartları kabul ederek tura kayıt yaptırmışlardır.

  -  Tatil Tur aracılığı ile veya şahsi vize başvurusu yapan Tüketicilerin vizelerinin red alması durumunda vize ve tur bedeli iade edilmez. Vizelerin red alması Tatil Tur’un sorumluluğunda değildir.

 8.2. Katılımcılar eğer yeşil pasaport sahibi ya da vizesiz bir ülkeye seyahat edecekler ise; pasaportlarının gezinin bitiş tarihinden itibaren en az 6 aylık geçerlilik süresinin bulunduğunun, yeni düzenlemeye uygun çipli ve 10 yıldan eski olmadığının, yırtık, sökük vs. bir deformasyon bulunmadığının, vize geçerlilik tarihlerinin seyahat tarihlerini kapsadığının, vizelerinin oturum sürelerinin bitmemiş olduğunun, giriş çıkış sayılarının adedinin (tek giriş–çift giriş–çok giriş) ve vizelerini yanlış kullanmadıklarının kontrolünü sağlamalıdırlar. Bu kurallara uyulmamasından kaynaklanan problemlerden dolayı tura iştirak edemeyenler için sözleşme iptal koşulları geçerli olmakla birlikte, Tüketicinin tazminat ve iptal hakkı bulunmamaktadır.

  8.3. Vize Evrakının Teslimi:

Tatil Tur ile yurtdışı turuna katılacak olan katılımcıların, yurtdışına çıkış için gerekli vize takip işlemini Tatil Tur’un üstlenmesini talep etmesi durumunda Tatil Tur’un çalıştığı yetkili acente tarafından katılımcılara verilecek vize hizmetine ilişkin usul ve esaslar bu maddede düzenlenmiştir. Vize başvurusu için gerekli olan evraklar ve vize masrafları ile vize hizmet bedeli, ilgili Konsolosluğun bildirdiği şekilde eksiksiz olarak, tur hareket tarihinden en geç 45 gün önce katılımcı tarafından Tatil Tur ve Tatil Tur’un talebi doğrultusunda acenteye teslim edilmelidir. Teslim edilen pasaportun gezinin bitiş tarihinden itibaren en az 6 aylık geçerlilik süresinin bulunması, 10 yıldan eski olmaması, yırtık, sökük vs. bir deformasyon bulunmaması gerekmektedir. Yabancı ülkelere giriş ve çıkışlar tamamen ilgili ülkenin inisiyatifindedir. İlgili ülke konsoloslukları hiçbir neden olmasa dahi ülkelerine giriş için vize vermeyebilir. Bu nedenle katılımcıların bu riski bertaraf etmeleri için sigorta yaptırmaları Tatil Tur tarafından önerilmektedir. Bu konuda Sözleşme’nin imzalanması sırasında katılımcılar bilgilendirilmiştir. Pasaportların geçerliliği ve pasaportlarda yer alan deformasyonlar (yırtık, sökük vb.), evrakların eksik teslim edilmesi katılımcının kendi sorumluluğunda olup, konsolosluk ya da ülke girişlerinde polis kontrolü sırasında çıkacak herhangi bir aksaklık ve engellemelerden Tatil Tur sorumlu değildir.

  8.4. Vize İşlemlerinin Takibinde Tarafların Sorumlulukları:   

   8.4.1. Katılımcılar konsolosluk talep ettiği takdirde şahsi başvuru yapmak üzere evrakıyla beraber konsolosluk tarafından verilen gün ve randevu saatinde konsolosluğa bizzat müracaat edeceğini kabul ve beyan eder. Randevuya gitmeyen katılımcılar vize verilmemesi nedeniyle Tatil Tur’dan herhangi bir talepte bulunamazlar, tur bedelinin tamamı kendilerinden tahsil edilir.

   8.4.2. Katılımcının Tatil Tur veya yetkili acentesine pasaport ve evraklarını teslim edip, teslim edilen evrakların konsoloslukça yetersiz veya eksik görülmesi durumunda; konsolosluk tarafından katılımcıdan talep edilen eksik evrakların belirtilen süre zarfında teslim edilmemesinden doğan tüm yükümlülükler katılımcıya aittir. Bu sebeple alınamayan vizeler Tatil Tur ve yetkili acentesinin sorumluluğunda olmayıp, yapılan harcamalar geri iade edilemez, tur bedelinin tamamı tahsil olunur.

   8.4.3. Katılımcı, tüm evrakları zamanında teslim etmiş ve acente zamanında başvuru yapmış olmasına rağmen Konsolosluk tarafından başvuru reddedilirse veya yine taraflardan kaynaklanmayan nedenlerle, ilgili konsolosluk tarafından turun başlangıç gününe kadar pasaportlar teslim edilmezse, ya da verilen vizenin geçerlilik süresi konsolosluk tarafından tur tarihlerinden eksik olarak düzenlenirse Tatil Tur veya acentenin sorumluluğu doğmayacaktır.

   8.4.4. Tatil Tur, yetkili acente ve katılımcı tüm sorumluluklarını yerine getirmiş olmasına rağmen vize başvurusunun konsoloslukça reddi durumunda, ret, turun başlangıç tarihinden 30 günden az zaman kala gerçekleşirse, Tatil Tur, tur bedelinin, vize masraf ve hizmet bedelinin tamamını alma hakkına sahip olacaktır.

   8.4.5. Katılımcının hüsnüniyet kurallarına aykırı olan hareketleri neticesinde (vergi borcu, askerlik durumu, yurtdışına çıkış yasağı, kara liste olma durumu, vb.) ya da kendi kusuru, ihmali ve özen yükümlülüğünü yerine getirmemesi (pasaporttaki eksik, yırtık, deformasyon vb.) vizenin alınamaması veya yurtdışına çıkışına engel olunması durumunda Tatil Tur’in veya yetkili acentesinin sorumluluğu olmayacaktır. Katılımcı tur bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

   8.4.6. Tüm vize işlemleri geçerli olarak yapılmış olmasına rağmen, Tatil Tur’in ihmali veya kusuru olmaksızın, gidilen ülkede herhangi bir nedenle içeri sokulmayan veya vizeleri tamam olmasına rağmen Türkiye’den çıkışına izin verilmeyen katılımcılara herhangi bir geri ödeme yapılmayacak ve bu durumdan doğacak zararlardan Tatil Tur veya yetkili acentesi sorumlu olmayacaktır.

   8.4.7. Katılacağı tura ait ülkelere vizesi olduğunu beyan eden veya vize işlemlerini bizzat kendisi takip edeceğini belirten katılımcı, vize işlemlerinin gerçekleşmemesini ileri sürerek Sözleşme’yi feshedemez, sorumluluk katılımcıya aittir, katılımcı tur bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

   8.4.8. Tatil Tur veya yetkili acentesinin hiçbir şekilde konsolosluklar üzerinde yaptırım gücü veya edinimlerini taahhüt edebilme yetkisi yoktur. Tatil Tur veya acentesinin yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen Konsolosluklardaki gecikmelerden Tatil Tur aracı kurum olması sebebiyle kendi veya yetkili acentesi sorumlu değildir. Konsolosluk tarafından iade edilen belgeler Tatil Tur veya yetkili acente tarafından Katılımcıya teslim edilir. Konsolosluğun vize vermemesi halinde Tatil Tur’un herhangi bir sorumluluğu olmayıp, vize alınamamasının sebebi uluslararası kurallar gereği konsolosluk beyanına dayanır. Bunları tartışma imkanı ve yetkisi bulunamamaktadır.

   8.4.9. Yeşil Pasaport sahipleri pasaport süreleri ile alakalı uzatma işlemi yapılmış ise pasaportlarını değiştirmeleri gerektiğini bilmek ile yükümlüdür.

9. UÇAKLI ULAŞIMLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME

 9.1. Check-in (yani uçuş öncesi kayıt işlemi) işlemi katılımcı tarafından yapılmak zorundadır. Katılımcıların havaalanına geldiklerinde ilgili havayolu kontuarına giderek ya da uçuşa 3 saat kalaya kadar ilgili havayolu şirketinin imkan vermesi durumunda internet sitesinden online olarak check-in işlemlerini bizzat kendileri gerçekleştirerek kalkış kapılarını, saatlerini, koltuk yerlerini belirten uçuş kartlarını (boarding kartlarını) almaları ve bagaj işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

  9.2. Zamanında check-in işlemini yaptırarak uçağa biniş kartını almayan katılımcı uçağa binememesi ve tura katılamaması durumunda tüm zarara katlanır. Tur bedelinin tamamı kendisinden tahsil olunur. Katılımcılar yurtdışı uçuşlarda en az 3, yurtiçi uçuşlarda en az 2 saat önce geçerli pasaport, yurtiçi ve Kıbrıs uçuşlarında nüfus cüzdanı ile havaalanında hazır bulunmak zorundadırlar.

  9.3. Anne ve babası ile birlikte seyahat etmeyen, tek ebeveyni yanında olan ve/veya ebeveyni ile aynı soyadını taşımayan reşit olmayan çocuklar için resmi vasisi/ebeveyni tarafından verilen noter onaylı muvafakatnamenin yanında bulundurulması zorunludur. 2 yaş altı çocuklar için anne kucağında seyahat etme zorunluluğu vardır. Koltuk satılamaz. Her yetişkinin ancak bir bebek ile seyahat etme hakkı vardır. 2 yaş üstü çocuklar için koltuk alma zorunluluğu vardır, kucakta seyahat yasaktır. Tur rezervasyonu sırasında hatalı verilen doğum tarihlerinden katılımcı sorumludur. Bu durum check-in sırasında fark edildiği takdirde ilgili havayolunun yaptırımları ve kuralları geçerlidir. Tatil Tur’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

  9.4. Charter uçuşları (yani tarifesiz olarak satın alınan uçuşlar) ile ilgili düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi olduğundan havayolları bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği, uçak tipi, havayolu şirketini değiştirme hakkına sahiptir. Hareket saati garanti edilemez, taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapabilir. Satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, değişiklikler nedeni ile Tatil Tur sorumlu tutulmaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez. Charter uçuşlar için alınan uçak biletlerinin iptali durumunda, bedel iadesi işlemi uçak biletini özelliği nedeni ile ilgili uçak firması ile görüşülerek uçak firmasının uyguladığı koşullar doğrultusunda yapılabilir. Tatil Tur’un başka uygulama yapmasına imkan bulunmamaktadır.

  9.5. Bu Sözleşme’de yazılı olmayan hususlarda uçaklı ulaşımlarla ilgili yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil Havacılık Kanunu, Türkiye’nin dahil olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler tatbik olunur.

  9.6. Tatil Tur havayolu ile katılımcılar arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 tarihli Lahey Protokolü'ne tabidir. Katılımcılar saat değişikliği riskini bilerek ve kabul ederek turları satın aldıklarını kabul ve taahhüt eder. Aracı kurum statüsündeki Tatil Tur bu tür değişikleri haber aldığı an en kısa sürede katılımcıya bildirmekle yükümlüdür. Herhangi bir aksilik yaşanmaması için katılımcının da uçuştan en az 48 saat önce Tatil Tur’u arayarak uçuş saatini teyit etmesi tavsiye olunur.

  9.7. Uçaklı ulaşımlarda, bagaj kayıp ve hasarı durumunda ilgili havayolu firmasının kuralları geçerli olup, Tatil Tur’un sorumluluğunda olmadığı açık bir şekilde katılımcı tarafından kabul edilmiştir.

  9.8. Paket tura dahil ya da münferit tarifeli uçuşlarda iptal ve değişiklik talepleri havayolunun belirlemiş olduğu bilet sınıf kurallarına göre yapılabilmektedir, Tatil Tur bunun dışında bir uygulama yapamayacağından, katılımcının bunun dışındaki talepleri yerine getirilememektedir.

  9.9. 28-35 (dahil) hafta arası hamile katılımcı için “uçak ile seyahatinde sakınca yoktur” ibaresi bulunan uçuştan en geç 7 gün önce alınmış doktor raporu gerekmektedir. 35. haftadan sonra, hamile katılımcıların doktor raporu olsa dahi uçuşuna müsaade edilmemektedir. İkiz bebek bekleyen katılımcılar için bu süre 28-32 (dahil) haftadır.

 9.10. Uçak içerisinde evcil hayvan taşınmamaktadır (görme engelli katılımcılar eğitimli ve sertifikalı köpekleri ile kabin içinde seyahat edebilirler).

  9.11. Havaalanında talep edilecek özel taşıma hizmetleri ile ilgili katılımcı tarafından havayolu ile irtibata geçilmesi ve talep edilmesi gerekmektedir.

  9.12. Uçuşlarla ilgili son dakika rötarlar ve kapı değişiklikleri havayolu tarafından havaalanında belirlendiğinden katılımcılara alandaki bilgi panoları (info board) ya da anonslar ile duyurulmaktadır. Bu gibi bilgilendirmeler anlık yapılmakta olup, Tatil Tur’un daha öncesinde bilgisi olması mümkün olmadığından yolcunun alanda bu uyarılara karşı dikkatli olması ve takip etmesi kendi sorumluluğundadır.

  9.13. Havayolları genel teamülünde bagaj hakki 15 kg ile sınırlandırılmaktadır. Kabin içine alınan el bagajları ise 8 kg ile sınırlıdır. Uluslararası kurallara göre tüm uçuşlarda el bagajında 1 litrelik ağzı kilitli vakumlanmış poşet içerisinde her biri en fazla 100ml’lik kaplarda sıvı, jel, aerosol taşınabilmektedir. Her yolcu sadece 1 tane poşet taşıyabilir.

  9.14. Uçak biletlerinin havayolu tarafından tanımlanan sınıfları uçuş belgesindeki (voucher) uçuş detaylarında yer almaktadır. Her bilet kendi bulunduğu sınıfın havayolu tarafından belirlenen iptal ve iade koşullarına tabiidir. Promosyon sınıf biletlerde İptal, iade değişiklik kabul edilememektedir. Diğer sınıflarda havayolunun belirlediği kurallar kapsamında iptal değişiklik işlemleri ve bu işlemlere bağlı oluşacak ücret kesintileri havayolu tarafından belirlenir. Katılımcı tüm bu bilgileri ilgili havayolu ile görüşerek temin edebilir.

  9.15. Katılımcının kişisel sebepleri ile kaçırdığı uçuşlardan, kişisel evrak eksikliği, hataları ya da hukuki problemleri nedeni ile uçuşunu gerçekleştirememesinden Tatil Tur sorumlu tutulamaz. Tur bedelinin tamamı tahsil edilir.

  9.16. Herhangi bir nedenle uçuşun gerçekleştirilememesi ve/veya mücbir sebepler ile uçuşun ertelenmesi ya da farklı havaalanına inişi gerçekleşmesi nedeni ile katılımcının uçak bileti ile birlikte satın almış olduğu otel rezervasyonu için herhangi bir iptal/değişiklik ya da zaman kaybına bağlı tazminat talebi kabul edilmemektedir. Havayollarından kaynaklı kapasitenin üzerinde rezervasyon (overbook) nedeniyle uçuşun gerçekleşmemesi durumunda Tatil Tur’in herhangi bir sorumluluğu olmayıp, havayolunun kuralları ve uygulaması yönünde hareket edilmektedir. Tarifeli uçuşlarda havalimanında yaşanabilecek rezervasyon fazlalığı (overbook) sorunlarını önleyebilmek için katılımcıların online check-in işlemi yapmaları tavsiye edilmektedir.

10. OTOBÜS ULAŞIM BİLGİLENDİRMELERİ

 10.1. Otobüslü turlarda kişi sayısına göre aşağıdaki ulaşım koşulları geçerlidir.

 Otobüs Modelleri: Mercedes Travego, Tourismo, Man NeoplanCityLiner, Setra

  10.2. Güzergâhlar: Kalkış noktası ile varış noktası arasında hava ve yol durumuna göre en kısa süre ve mesafe gözetilerek belirlenir. Tatil Tur belirlediği güzergah üzerinde koşullar gereği değişiklik yapabilir. Seyahat süreleri hava, yol ve trafik koşullarına bağlı olarak değişebilir.

  10.3. Tatil Tur otobüs ulaşımları satış esnasında belirtilen kalkış noktalarında başlar. Katılımcılar belirtilen kalkış noktalarından kendilerine en uygun olan noktayı satış esnasında seçer ve belirtilen tarih ve kalkış saatinden 15 dakika önce seçtiği noktada bulunması gerekmektedir.

  10.4. Tatil Tur ve yetkili acente otobüsleri belirtilen kalkış noktalarından belirtilen sıra ve saat ile hareket eder. İki kalkış noktası arasında geçen süreyi katılımcı kabul etmiştir.

  10.5. Tatil Tur otobüs ulaşımları için hiçbir katılımcıya koltuk numarası garantisi verilemez. Satış temsilcisinden gelen özel durum bilgilendirmeleri ya da ön koltuk ricaları uygunluk durumuna göre dikkate alınır, uygulama garantisi verilemez.

  10.6. Satışın 35 koltuğun altında olduğu durumlarda yeterli katılım sayısı oluşmadığından Tatil Tur otobüs hizmeti satın alan katılımcılarını yasaların zorunlu kıldığı belgelere sahip şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ve sektörde bilinen otobüs firmalarına devredebilir. Bu işlemde katılımcıya taahhüt edilen biniş noktası ve kalkış saatleri geçerliliğini kaybederek devredilen otobüs firmasının en yakın biniş noktası ve en yakın kalkış saati olarak değişiklik gösterir. Yapılan devir işlemleri ile ilgili bilgi katılımcılara otobüs kalkışından en geç 1 gün öncesinde bildirilir. Katılımcılar otobüs firmalarının şehir içi ücretsiz servislerini firma ile irtibata geçerek kullanabilirler.

  10.7. Yolculuk süresinde katılımcılar Karayolları Taşıma Kanunu ve ilgili sair mevzuat kurallarına uygun davranmak, emniyet kemerlerini takmak, ayakta seyahat etmemek, çocuklarının güvenli seyahatini sağlamak gibi kurallara uymakla yükümlüdür. Bundan kaynaklı cezalar ilgili katılımcıdan tahsil edilir.

  10.8. Yolculuk süresince araç şoförü ve yardımcı personelden gelen tüm uyarılar katılımcılar tarafından dikkate alınmak zorundadır.

  10.9. Seyahat süresince makul aralıklarla belirlenen yerlerde mola verilmektedir. Bunun dışındaki özel mola ya da duraklama istekleri kabul edilmez.

  10.10. Gerek Tatil Tur ve yetkili acente otobüsleri gerekse biletleme yapılan firma otobüsleri ile yapılan yolculuklarda belirli varış noktaları mevcuttur. Katılımcıların konaklayacakları bölge ya da otellere göre bu noktalardan transfer araçları ile tüm katılımcıların sırası ile belirli güzergah dahilinde otellerine ulaşımları sağlanmaktadır. Katılımcılar aldıkları otobüs ulaşımı ile birlikte otellerine ulaşım için sağlanacak farklı bir araçla ara transfer hizmetini ve koşullarını kabul etmiş sayılır.

  10.11. Seyahat dönüş ulaşımlarında katılımcılar bölge yetkililerinin bir gün öncesinde bildirdiği saatler doğrultusunda aynı gün ve araçla seyahat edecek diğer katılımcılar ile birlikte uygun bir güzergah doğrultusunda otellerinden alınarak yolculuğa başlarlar. Saat bilgileri katılımcı sayısı ve konakladıkları oteller göz önünde tutularak oteller arasında izlenecek güzergah ve zamana göre belirlenir.

  10.12. Katılımcılar otellerinden direkt otobüsle alınabilecekleri gibi, uygun koşullarda ara transfer aracı ile de alınıp otobüs kalkış noktasına ulaşımları sağlanabilmektedir.

  10.13. Seyahat dönüşlerinde belirlenen iniş noktaları dışında herhangi bir noktada yolcu indirilmesi kurallar gereği yapılamamaktadır.

  10.14. Tatil Tur’un yolculuk ile ilgili sorumluluğu belirlenen varış noktasında sona erer. Farklı firma ile biletleme yapılan katılımcılar için firmanın belirlediği varış noktaları geçerlidir.

  10.15. Otobüslerde unutulan, kaybolan kişisel bagaj ya da eşyalardan Tatil Tur sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, kıymetli eşya taşıdıkları bagajlarını özel bir sigorta firmasına sigortalatmalıdır.

  10.16. Katılımcılar taşımacının güvenlik yönünden almış olduğu tedbirlere uymak zorundadırlar. Katılımcılar trafiğin seyir ve güvenliğini tehlikeye düşürecek, diğer katılımcıları rahatsız edecek, genel ahlaka ve adaba aykırı tutum ve davranışlarda bulunamaz. Taşıtın teknik donanımını etkileyecek hiçbir elektronik cihaz kullanamaz.

  10.17. Uçaklı kültür turlarındaki ya da yurtdışı turlarındaki ara otobüs ulaşımlarında kişi sayısına bağlı olarak otobüs yerine turizm taşımacılık kurallarına uygun midibüs ya da minibüslerle ulaşım hizmeti sağlanabilmektedir.

  10.18. Karayolu ile yapılan yurtiçi kültür turları ya da yurtdışı kültür turlarında paket turun devamlılığını sağlamak adına kişi sayısına bağlı olarak turizm taşımacılık ve seyahat koşullarına uygun olarak midibüs ya da minibüslerle ulaşım hizmeti sağlanabilir. Ulaşım aracındaki bu değişikliklerde katılımcı seyahat öncesinde bilgilendirilir.

11. TRANSFER ULAŞIM BİLGİLENDİRMELERİ

Araç Tipleri: Binek Araç – Minibüs – Midibüs – Otobüs

  11.1. Transfer hizmetleri katılımcının vardığı havaalanı ile rezervasyon yaptığı otel arasında ya da bulunduğu otelden bölgedeki havaalanına gerçekleştirilen ulaşımını kapsamaktadır.

  11.2. Ekonomik transferler kişi sayısına bağlı olarak araç tipinin belirlendiği ve birden fazla yolcunun birlikte kullandığı transfer hizmetidir.

  11.3. Transfer hizmeti verilecek olan alanda katılımcılar Tatil Tur veya yetkili acente tabelası ya da standı ile karşılanır, katılımcı ismi ile karşılama yapılmaz.

  11.4. Özel transfer hizmeti kişi sayısına bağlı olarak araç tipinin belirlendiği rezervasyonda bulunan katılımcılara sağlanan, özel ve farklı rezervasyon ya da kişilerle birleştirilmeyen transfer hizmetidir.

  11.5. Ekonomik transfer saatleri uçak saatlerine göre farklı havayollarının yakın varış saatleri göz edilerek düzenlenmektedir. Bu nedenle katılımcı iniş saatinden itibaren 1 saate kadar diğer katılımcıları bekleme ihtimalini kabul etmiş sayılır.

  11.6. Birden fazla katılımcı ile yapılan ekonomik transfer işleminde alandan hareketten itibaren farklı otellere yerleşecek olan katılımcılar uygun güzergâh doğrultusunda sırası ile otellerine ulaştırılır.

  11.7. Uçuşunda gerçekleşen rötar nedeni ile ekonomik transfer saatini kaçırmış olan katılımcılar en yakın bir sonraki ekonomik transfer saatini beklemek durumundadır.

  11.8. Özel transfer hizmeti alan katılımcılar için maksimum bekleme süresi 2 saattir. 2 saatten fazla gecikmeler için transfer hizmeti iptal edilmiş sayılır ve iade edilemez.

  11.9. Transfer hizmetinde 48 saat kalaya kadar gelen taleplerde iptal/ iade ya da değişiklik yapılabilmektedir.

  11.10. Son dakika uçuşunu gerçekleştiremeyen ya da uçuş iptalini geçerli süre içerisinde bildirmeyen katılımcıların transfer hizmetleri iptal/iade edilemez, farklı bir saatteki uçak ile yeni bir ulaşım aldıklarında transfer hizmetlerinde değişiklik sağlanamaz. Otelden alana gerçekleştirilen transferler için son dakika iptal/iade ya da değişiklik yapılamaz.

  11.11. Otelden alana gerçekleştirilecek transfer hizmeti için transfer gününden bir gün önce Tatil Tur bölge yetkilileri tarafından katılımcıya kesin saat bilgisi iletilmektedir.

  11.12.  Otelden alana gerçekleştirilecek ekonomik transferlerde katılımcıların otellerinden alınacakları saatler beraber hizmet alacakları farklı otellerdeki diğer katılımcıların güzergahları, havayolu koşulları gereği uçuştan önce alanda olunması gereken saat dilimi ve yol koşulları dikkate alınarak belirlenir.

  11.13. Katılımcılar transfer araçlarındaki seyahatleri süresince karayolları taşımacılık kanununa bağlı olarak emniyet kemerlerini takmak, ayakta seyahat etmemek, çocuklarının güvenli seyahatini sağlamak gibi kurallara uymakla yükümlüdür.

  11.14. Transfer aracında unutulan ya da kaybolan kişisel bagaj ya da eşyalardan Tatil Tur sorumlu tutulamaz.

12. BANKA KARTI İLE YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

  12.1. Sözleşmeye taraf Tatil Tur hiçbir şekilde kendi bünyesinde taksitli satış yapmamaktadır.

  12.2. Katılımcıya verilen fiyatlar peşin fiyatlar olup, tüm taksitlendirmeler katılımcıların talebi halinde çeşitli bankalardan edindiği kredi kartlarına yapılmaktadır. Kredi kartı ile yapılan satışlarla ilgili olarak yapılan tüm işlemler kartın sahibi katılımcı ile kartın bağlı olduğu banka arasında gerçekleşmekte olup, Tatil Tur’un bu işlemlere herhangi bir müdahale hakkı ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

  12.3. Kredi kartıyla hizmet satın alan katılımcılar erken ödeme, taksit azaltma vb. taleplerini kartın ait olduğu bankaya bildirmek ve bankanın belirlediği ödeme şubelerine yapmak zorundadırlar.

  12.4. Katılımcılar kredi kartı ile taksitli olarak aldıkları hizmetin herhangi bir sebebe bağlı olarak iptal ettirdiklerinde iptal koşullarının Tatil Tur tarafından kabul edilmesi ve iade hakkı doğması durumunda Tatil Tur kredi kartından almış olduğu bedeli yine Katılımcının kredi kartına iade edecektir. Tatil Tur’un sorumluluğu bununla sınırlıdır. Bundan sonraki tüm işlemler banka ve katılımcı arasında gerçekleşir, Tatil Tur’un ödemeye veya ödeme şekline herhangi bir müdahale hakkı ve sorumluluğu yoktur. Taksitli olarak yapılan ödemelere ilişkin iadelerde de banka kuralları geçerli olup, taksitli yapılan ödemelerin yine karta taksitle iade edilmesi durumunda, Tatil Tur’un herhangi bir yükümlülüğü ve müdahale imkanı bulunmamaktadır.

  12.5. Kredi kartı ile yapılan alımlarda ilgili bankanın o tarihte var olan kampanya ve buna bağlı olan iptal ve iade koşulları geçerlidir.

13. ZORUNLU SEYAHAT SİGORTASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’na göre paket tur alan katılımcıların Zorunlu seyahat sigortası acente iflasına ve ayıplı hizmete karşı koruyucu bir sigorta olup, seyahat sağlık ve asistans hizmetlerini kapsamaz.

 14. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü ile ilgili tüm Türkiye Cumhuriyeti Tüketici Mahkemeleri, Tüketici hakem heyetleri ve yasa ile yetkilendirilmiş sair kuruluşlar yetkilidir. Katılımcılar, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Katılımcının mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapabilirler.

Ek Madde 1 –

12 punto olarak düzenlenen işbu Sözleşme’yi, kendim ve sözleşmede adları yazılı katılımcılar adına, son halini okuyarak kabul edip onayladım. Bir nüshası tarafıma tüm ekleri ile birlikte (işbu Sözleşme ile birlikte ön bilgilendirme broşürü ve voucher) - satın aldı ise - ilgili sigorta poliçesi ve şartnamesi yazılı / kalıcı veri saklayıcı vasıtasıyla teslim edilmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği çerçevesinde işbu Sözleşme konusu satın aldığım paket tur kapsamında, sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri, okuyup bilgi sahibi olduğumu ve işbu Sözleşme’nin içeriğini ve maddelerini okuyarak anladığımı, bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim. Bu beyanım, rezervasyon işlemlerimin, kendi yerime bir başkası tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerlidir.

*İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak seyahat sırasında, bulunulan ülke tarafından seyahat eden kişi tarafından ödenmesi öngörülen şehir vergisi, konaklama vergisi gibi ilave vergi ve harç gibi bedeller, satın alınan işbu Sözleşme’nin konusu Tatil Tur ürününün işbu Sözleşme’de yer verilen fiyatına dahil değildir ve talep edilmesi halinde seyahat eden tarafından ayrıca ödenecektir.

___Sözleşme’yi okudum, onayladım ve bir suretini ekleriyle birlikte aldım.

 

Tüketici ve Katılımcı/lar Adına